Какви инструменти и инвентар ще са ви необходими в двора

Наличните инструменти за поддържане на дворно място и градина трябва да бъдат привеждани в добър външен вид. Това е желателно да става всеки път след тяхното използване. Ето и интересна информация как да правим всичко по-лесно, за да ги имаме за по-дълго:

Повредени дръжки, трябва да се подменят, защото в бъдеще се превръщат в причина за неприятни наранявания. Вижте за някои части за трктори.

Особени грижи трябва да се полагат на всички инструменти и стопански инвентар, които поддават или показват признаци на износване. Това е важна част, както за правилното отглеждане на култури и посеви, така и за безопасната работа. повече полезни неща от

Инструменти за градина, каквото са лопати, мотики, гребнала и други трябва да са лишени от дефекти по режещия ръб. За целта е нужно да се загладят разновидностите им.

Проверява се още за изправност на разпръсквачите и при негодност на такива се подменят с нови.

Добре е още да се види за плътност и цялост на гумени маркучи като дефектните места се отстраняват, чрез отрязване, а здравите парчета се съединяват наново.

Scroll to Top