Уебсайт като двигател на търговията

Когато разработите уеб сайт за своя бизнес, трябва да помните тези интересни факти от интернет: